การรักษาศิลปหัตถกรรมของชาวเมารี

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารีเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาศิลปหัตถกรรมของชาวเมารีด้วยการใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง ศูนย์วัฒนธรรมแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวเมารีที่มีชีวิตชีวาในการแสดงทางวัฒนธรรมประจำวันและทุกคืน มากกว่ากิจกรรมของภูมิภาคไฮไลท์ที่แท้จริงของโรโตรัวเป็นคน ประชากรชาวเมารีในเมืองใหญ่ของเรามีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของเรา

เป็นที่แพร่หลายมากโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์และการดูแลของ whanaungatanga และ manaakitanga การท่องเที่ยวของ Totally Taraweraมุ่งเน้นไปที่ชนเผ่าท้องถิ่นที่ต้องย้ายหลังการปะทุของภูเขาไฟในปีพ. ศ. 2429 แต่ท้ายที่สุดก็ย้ายกลับไปเชื่อมต่อกับดินแดนอีกครั้ง